Nowe stowarzyszenie w Rybniku

Podczas walnego zjazdu delegatów który odbył się 25 września 2013, trener Łukasz Kubiak ogłosił swoją decyzję dotyczącą założenia nowego stowarzyszenia. Decyzja była wcześniej konsultowana z prezesem Rybnickiego Klubu Taekwon-do Feniks-Arete i pierwszym trenerem Łukasza Kubiaka, Rafałem Poleszakiem. Drugie stowarzyszenie w Rybniku wywodzące się z RKT Feniks-Arete, pozwoli realizować wiele wizji odnośnie Taekwon-do i pokrewnych sztuk walki w Rybniku, a jednocześnie wzmocni reprezentację naszego miasta w makroregionie. Zarówno RKT Feniks-Arete jak i nowe stowarzyszenie Łukasza Kubiaka będą ściśle współpracować w celu  budowy mocnego ośrodka skupionego wokół Taekwon-do w Rybniku i okolicach. Jednocześnie dzięki dużemu urozmaiceniu zajęć pozwoli to każdemu miłośnikowi sztuk walk znaleźć coś dla siebie.

Walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy

25 września 2013 roku odbył się walny zjazd sprawozdawczo wyborczy Rybnickiego Klubu Taekwon-do Feniks-Arete. Członkowie obecni na zebraniu, uprawnieni do głosowania, udzielili absolutorium odchodzącemu zarządowi, po zdaniu sprawozdania z  jego dotychczasowej działalności. Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu. Prezesem zarządu RKT Feniks-Arete na nową kadencję został ponownie wybrany pan Rafał Poleszak, wiceprezesem został pan Artur Wołosewicz, a sekretarzem pani Adrianna Karwowska-Poleszak.

Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy

Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy odbędzie się w niedzielę 25 sierpnia godz. 20.00 ul. Św. Józefa 31c/44 Rybnik. Obecność czarnych pasów niezmiernie ważna. Głównym punktem zjazdu będzie wybór nowych władz klubu, organizacja XX lecia Taekwon-do w Rybniku oraz strategia rozwoju na sezon 2013/2014. Proszę czarne pasy o potwierdzenie przybycia mailem lub smsmem