Walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy

25 września 2013 roku odbył się walny zjazd sprawozdawczo wyborczy Rybnickiego Klubu Taekwon-do Feniks-Arete. Członkowie obecni na zebraniu, uprawnieni do głosowania, udzielili absolutorium odchodzącemu zarządowi, po zdaniu sprawozdania z  jego dotychczasowej działalności. Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu. Prezesem zarządu RKT Feniks-Arete na nową kadencję został ponownie wybrany pan Rafał Poleszak, wiceprezesem został pan Artur Wołosewicz, a sekretarzem pani Adrianna Karwowska-Poleszak.

Możliwość komentowania jest wyłączona.