Komendy i pojęcia

ANJOT- usiąść (komenda)
BOSABUM- młodszy instruktor
BOSABUM NIM- zwrot grzecznościowy stosowany wobec posiadaczy stopnia mistrzowskiego nie wyższego niż III Dan („pan młodszy instruktor”)
BOSABUM NIM GE KYONG YE- pozdrowienie młodszego instruktora ukłonem (komenda)
CHARYOT- baczność (komenda)
CHAURO TORA- w lewo zwrot (komenda)
DALLYON- utwardzanie | wzmacnianie kończyn |ciała
DALLYON DOO- sprężynująca deska treningowa do ćwiczenia uderzeń
DAN- stopień mistrzowski
DANGUP JEDO- system stopni Taekwon-do
DOJANG- sala treningowa
DWIGI- wyskoki
DWIRO TORA- wykonać zwrot (komenda)
HAESAN- rozejść się (komenda)
IROSOT- wstać (komenda)
JEJA- uczeń, adept Taekwon-do
JUNBI- przygotować się (komenda)
JUNBI JASE- pozycja wyjściowa w układach formalnych
JUNBI UNDONG- rozgrzewka
KIHAP- okrzyk bojowy
KUP- stopnień uczniowski
KYOKPA- rozbijanie desek
KYOKPA DAE- stojak do prób rozbić desek
KYONG YE- ukłon
MOMTONG BACHIM- uginanie ramion w podporze (pompki)
PARRO- powrót do pozycji wyjściowej (komenda)
SABUM- instruktor
SABUM NIM- zwrot grzecznościowy stosowant wobec posiadaczy powyżej III Dan („pan instruktor”)
SABUM NIM GE KYONG YE- pozdrowienie instruktora ukłonem (komenda)
SIJAK- start, rozpoczęcie ćwiczenia (komenda)
SIMSA- egzamin
SONBE- osoba starsza stopniem szkoleniowym
SONBE NIM- zwrot grzecznościowy („pan starszy kolega”)
SONSO- przysięga Taekwon-do
SOORYON- trening
SOORYON JANGBI- wyposażenie treningowe (sprzęt)
SWIJOT- rozluźnić się, odpocząć (komenda)
TUKGI DAE- stojak do rozbić desek technikami specjalnymi
TWIM JOOL- skakanka
URO TORA- w prawo zwrot (komenda)
YON MOO SON- diagram, kierunki przemieszczeń i technik wykonywanych w układzie formalnym

Dodaj komentarz