KONTO

nr konta: 48 1140 2004 0000 3402 7913 5621
Mbank

Dane do faktur i przelewów:
Rybnicki Klub Taekwon-do Feniks-Arete
ul. Św. Józefa 31c/44, 44-217 Rybnik
NIP 642-25-14-983