Wymgania egzaminacyjne

10 kup

 1. formy
  • znajomość Saju Jirugi – w obu kierunkach
  • znajomość Saju Makgi – w obu kierunkach
 2. pozycje:
  • Charyot Sogi
  • Narani Junbi Sogi
 3. techniki ręczne:
  • Narani So Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Kaunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
 4. techniki nożne:
  • Apcha Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Golcho Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Apcha Busigi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Dollyo Chagi – wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So
 5. walki:
  • Walka trzykrokowa (Sambo Matsogi) – bez partnera, 2 elementy
 6. ocena sprawności fizycznej:
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

9 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz:

 1. formy:
  • Saju Jirugi
  • Saju Makgi
 2. układy:
  • znajomość układu Chon-Ji
 3. techniki ręczne:
  • Annun So Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Nopunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So An Palmok Kaunde Makgi – wykonywane w poruszaniu
 4. techniki nożne:
  • Yopcha Jirugi – wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So
  • Apcha Olligi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
  • Apcha Busigi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So
  • Dollyo Chagi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Apcha Busigi – z pozycji Gunnun So lub Niunja So
 5. walki:
  • Walka trzykrokowa (Sambo Matsogi) – 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

8 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz:

 1. układy:
  • Chon-Ji
  • znajomość układu Dan-Gun
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Palmok Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sang Palmok Makgi – wykonywane w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Naeryo Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na przedniej nodze), w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So
  • Dwimyo Dollyo Chagi – z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Yopcha Jirugi – z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Walka trzykrokowa (Sambo Matsogi) – 6 elementów z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

7 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz:

 1. układy:
  • Chon-Ji, Dan-Gun
  • znajomość układu Do-San
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi – wykonywane w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Naeryo Chagi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
  • Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So
  • Dwimyo Goro Chagi – z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Naeryo Chagi – z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Walka dwukrokowa (Ibo Matsogi) – 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

6 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Do-San
  • znajomość układu Won-Hyo
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Dollimyo Makgi – w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi – w poruszaniu
  • Gojung So Kaunde Baro Jirugi – w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Yopcha Jirugi – w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi (po obrocie) – w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przód), w pozycji Niunja So
  • Goro Chagi – w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi – w poruszaniu w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Dwitcha Jirugi – pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) – z pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) – wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Walka dwukrokowa ( Ibo Matsogi) – 6 elementów, w poznanych dotychczas pozycjach
  • Samoobrona (Hosin-sul)- 5 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

5 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Won-Hyo
  • znajomość układu Yul-Gok
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi
  • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
  • Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
  • Dwimyo Jirugi
  • Dwimyo I-jung Jirugi
 3. techniki nożne:
  • Bandae Dollyo Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Walka jednokrokowa (Ilbo Matsogi) – 10 elementów
  • Samoobrona (Hosin-sul)- 8 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

4 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Yul-Gok
  • znajomość układu Joong-Gun
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
  • Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
  • Niunja So Bandae Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi
  • Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi
  • Gunnun So Sang Dwijibo Jirugi
  • Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
  • Gunnun So We Palkup Taerigi
  • Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi
  • Gojung So Digutja (Mongdung-I) Makgi
  • Dwimyo Dung Joomuk Yop Taerigi
 3. techniki nożne:
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi
 4. walki:
  • Walka jednokrokowa (Ilbo Matsogi) – 10 elementów
  • walka wolna bezkontaktowa – bez sprzętu
  • Samoobrona  (Hosin-sul)- 10 elementów
 5. rozbicia – test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 3 osobami, kobiety ponad 2 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 1 deska (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska (kobiety)
  • Apcha Busigi – 2 deski
  • Yopcha Jirugi – 2 deski
  • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

3 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Joong-Gun
  • znajomość układu Toi-Gye
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi
  • Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi
  • Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
  • Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi
  • Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi
  • Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
  • Annun So Bakat Palmok San Makgi
  • Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)
 3. techniki nożne:
  • Aap Moorup Ollyo Chagi
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)
  • Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)
 4. walki:
  • walka wolna
  • Samoobrona (Hosin-sul)- 10 elementów
 5. rozbicia – test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Dollyo Chagi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 1-2 deski (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1-2 deski (kobiety)
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) – 2 deski (po obrocie w przód na przedniej nodze)
  • Dollyo Chagi – 2 deski
  • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły – w tym jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

2 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Toi-Gye
  • znajomość układu Hwa-Rang
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Ollyo Jirugi
  • Niunja So Baro Kaunde Jirugi
  • Niunja So Yop Palkup Tulgi
  • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi – w miejscu
  • Annun So Sonbadak Miro Makgi – w miejscu
  • Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi
 3. techniki nożne:
  • Dollyo Chagi – podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Yopcha Jirugi – podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Mikulmyo Dollyo Chagi – kopnięcia ze ślizgiem
  • Mikulmyo Yopcha Jirugi – kopnięcia ze ślizgiem
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)
 4. walki:
  • walka wolna
  • Samoobrona (Hosin-sul)- 10 elementów
 5. rozbicia – test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska – zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 2 deski (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska (kobiety)
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi – 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi – 2 deski
  • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi – 1 deska (mężczyźni)
  • egzaminator wybiera 5 rozbić (dwa z technik specjalnych i trzy z testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

1 kup

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Hwa-Rang
  • znajomość układu Choong-Moo
 2. techniki ręczne:
  • Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi – w miejscu
  • Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – w miejscu i w ruchu
  • Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi
  • Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
  • Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi
  • Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi
  • Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi
 3. techniki nożne:
  • Goro + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) – I-jung Chagi
  • Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
  • Mikulmyo Goro Chagi – technika ze ślizgiem
  • Mikulmyo Naeryo Chagi – technika ze ślizgiem
 4. walki:
  • walka wolna
  • Samoobrona  (Hosin-sul)- 10 elementów, w tym 2 w parterze
 5. rozbicia – test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 6 osobami, kobiety ponad 5 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Goro Chagi – 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Yopcha Jirugi – 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi
  • Bandae Dollyo Chagi – 2 deski
  • Dwimyo Apcha Busigi – 2 deski
  • egzaminator wybiera 6 rozbić (w tym min. jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Dodaj komentarz