KONTO

nr konta:        36 1140 2017 0000 4702 1125 7286
Multibank

Dane do faktur i przelewów:
Rybnicki Klub Taekwon-do Feniks-Arete
ul. Św. Józefa 31c/44, 44-217 Rybnik
NIP 642-25-14-983